Percolation discrète - Colegiul National Emil Racovita (Cluj - Roumanie) Lycée Val de Durance (Pertuis), Colegiul National Mihail Eminescu (Satu Mare - Roumanie)

Percolation discrète - Colegiul National Emil Racovita (Cluj - Roumanie) Lycée Val de Durance (Pertuis), Colegiul National Mihail Eminescu (Satu Mare - Roumanie)